Hakon Swenson stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet, samt att stå för kunskapsproduktion och kunskapsspridning inom dessa områden. ​ Stiftelsen bildades år 2007 när ICA-handlarnas Förbund, medlemsorganisation för Sveriges cirka 1500 ICA-handlare, avsatte 90 miljoner kronor för att bilda Hakon Swenson stiftelsen. Ett av de viktigaste skälen till Stiftelsens bildande är att ICA-handlarna upplevde att handelns frågor och utmaningar behöver få ett ökat fokus, inte minst ur ett forskningsperspektiv.​ Hakon Swenson grundade ICA och ICA-idén år 1917.

Sök anslag

 • Butiksdemonstrationer som effektivt marknadsförings verktyg – Nytt white paper från Retail House

  Butiksdemonstrationer som effektivt marknadsförings verktyg – Nytt white paper från Retail House

  Det är få verktyg som driver försäljning som demonstrationer gör och i detta white paper presenteras akademiska insikter kopplade till detta verktyg. Detta white paper är producerat med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen och är en del av ett större projekt att föra ut forskningen till praktikerna i näringslivet

  Läs mer


 • Ny populärvetenskaplig rapport: Encouraging Consumers to Engage in Sustainable Behaviors

  Ny populärvetenskaplig rapport: Encouraging Consumers to Engage in Sustainable Behaviors

  År 2022 tilldelade Hakon Swenson stiftelsen ett bidrag till projektet ”Encouraging Consumers to Engage in Sustainable Behaviors”. Konsumenters hållbara beteenden är avgörande för att forma en mer hållbar framtid. Denna rapport utforskar faktorer som hindrar konsumenters antagande av hållbara beteenden och analyserar individuella, sociala och systemrelaterade faktorer. Stiftelsen ser att detta ambitiösa projekt gör betydande…

  Läs mer


 • Shopper marketing – marknadsföring 2.0 – Nytt white paper från Retail House

  Shopper marketing – marknadsföring 2.0 – Nytt white paper från Retail House

  Det traditionella arbetssättet har varit, och fortfarande är i många företag, att bygga varumärke utanför butiken med hjälp av köpt media, som till exempel stortavlor, printannonsering, TV-reklam och social media. Sedan ska produkten vara så unik och kommunikationen så kul och intresseväckande att kunderna springer till butiken, där säljkåren förhoppningsvis har säkerställt distributionen. En enkel…

  Läs mer