Hakon Swenson stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet, samt att stå för kunskapsproduktion och kunskapsspridning inom dessa områden. ​ Stiftelsen bildades år 2007 när ICA-handlarnas Förbund, medlemsorganisation för Sveriges cirka 1500 ICA-handlare, avsatte 90 miljoner kronor för att bilda Hakon Swenson stiftelsen. Ett av de viktigaste skälen till Stiftelsens bildande är att ICA-handlarna upplevde att handelns frågor och utmaningar behöver få ett ökat fokus, inte minst ur ett forskningsperspektiv.​ Hakon Swenson grundade ICA och ICA-idén år 1917.

Sök anslag

 • Five scholarships for doctoral students to attend NRWC 2024.

  The Hakon Swenson Foundation has decided to offer five scholarships of 10,000 SEK each to enable PhD students specializing in retail and wholesale at universities and colleges to attend the Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC) 2024 at Campus Helsingborg, Lund University in Sweden on 5th – 7th of November 2024. The scholarship is intended to cover…

  Läs mer


 • Handelns Studentuppsatspris 2024

  2024 års utlysning är öppen! Sista ansökningsdag 4 mars 2024 14.00. Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen delar årligen ut ett studentuppsatspris. Studenter inom olika vetenskapsområden på högskolor eller universitet kan tävla om priset. Uppsatsen ska vara inriktad mot handeln, där branschen kan studeras ur ett brett perspektiv, exempelvis logistik, hållbarhet, jämställdhet, etik, konsumentbeteende eller affärsmodeller.…

  Läs mer


 • Butiksdemonstrationer som effektivt marknadsförings verktyg – Nytt white paper från Retail House

  Butiksdemonstrationer som effektivt marknadsförings verktyg – Nytt white paper från Retail House

  Det är få verktyg som driver försäljning som demonstrationer gör och i detta white paper presenteras akademiska insikter kopplade till detta verktyg. Detta white paper är producerat med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen och är en del av ett större projekt att föra ut forskningen till praktikerna i näringslivet

  Läs mer