Hakon Swenson stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet, samt att stå för kunskapsproduktion och kunskapsspridning inom dessa områden. ​ Stiftelsen bildades år 2007 när ICA-handlarnas Förbund, medlemsorganisation för Sveriges cirka 1500 ICA-handlare, avsatte 90 miljoner kronor för att bilda Hakon Swenson stiftelsen. Ett av de viktigaste skälen till Stiftelsens bildande är att ICA-handlarna upplevde att handelns frågor och utmaningar behöver få ett ökat fokus, inte minst ur ett forskningsperspektiv.​ Hakon Swenson grundade ICA och ICA-idén år 1917.

Sök anslag

 • Shopper marketing – marknadsföring 2.0 – Nytt white paper från Retail House

  Shopper marketing – marknadsföring 2.0 – Nytt white paper från Retail House

  Det traditionella arbetssättet har varit, och fortfarande är i många företag, att bygga varumärke utanför butiken med hjälp av köpt media, som till exempel stortavlor, printannonsering, TV-reklam och social media. Sedan ska produkten vara så unik och kommunikationen så kul och intresseväckande att kunderna springer till butiken, där säljkåren förhoppningsvis har säkerställt distributionen. En enkel…

  Läs mer


 • Ta bort ”siloeffekten” och öka samarbetet mellan marknad och sälj – Nytt white paper från Retail House

  Ta bort ”siloeffekten” och öka samarbetet mellan marknad och sälj – Nytt white paper från Retail House

  Trots att vi skriver 2023 i kalendern så finns det fortfarande en “siloeffekt” mellanmarknads- och säljavdelningar. Man jobbar separat i sina egna processer och börjarofta lite för sent, innan shoppern möter produkter i butik, samordna sina processer. Att jobba i silos är ineffektivt om det är försäljning och varumärkesbyggnad man villåstadkomma. Ändå så sliter de…

  Läs mer


 • Ny populärvetenskaplig rapport: Vad är effekten av gågator på konsumenter, företag och platser?

  Ny populärvetenskaplig rapport: Vad är effekten av gågator på konsumenter, företag och platser?

  Hakon Swenson stiftelsen gav år 2020 anslag till forskningsprojektet ”Who will walk 500 miles? Effects ofpedestrianization for retailing and hospitality firms”. Förändringar i närmiljön påverkar både handelns och besöksnäringens förutsättningar. Hakon Swenson stiftelsen ser stort värde i att forskning belyser hur sådana förändringar påverkar handeln så att beslutsfattarna får stöd i att tavälgrundade beslut. En…

  Läs mer