Lena Litens
Ordförande
ICA-handlarnas Förbund​
Göran Blomberg
Vice ordförande​
VD ICA-handlarnas Förbund​
Fredrik Boestad
Ledamot
ICA-handlare
Johan Hagberg
Ledamot
Professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet​
Ann-Katrin Tottie
Ledamot
ICA Sverige ​
Agneta Marell
Ledamot
Professor företagsekonomi och Rektor Jönköpings Universitet​
Sara Rosengren
Ledamot
Professor Företagsekonomi, särskilt retailing, ICA-handlarnas professur. Chef Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm.​
Josefine Carlberg
Ansvarig forskningskontakter och daglig drift 
ICA- handlarnas Förbund ​