Lena Litens, Ordförande HSS
HR Chef och chef Kunskapscenter ICA-handlarnas Förbund​
Claes-Göran Sylvén, Vice ordförande HSS
Ordförande ICA Gruppens styrelse och ICA-handlare (ICA Kvantum Flygfyren, Norrtälje) ​
Fredrik Boestad, Ledamot HSS
ICA-handlare (ICA Supermarket Format, Upplands Väsby) ​
Johan Hagberg, Ledamot HSS
Professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet​
Göran Blomberg, Ledamot HSS
VD ICA-handlarnas Förbund​
Agneta Marell, Ledamot HSS Professor företagsekonomi och Rektor Jönköpings Universitet​
Sara Rosengren, Ledamot HSS Professor Företagsekonomi, särskilt retailing, ICA-handlarnas professur. Chef Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm.​
Josefine Wallin, Ansvarig forskningskontakter och daglig drift HSS 
Forskningssamordnare, ICA-handlarnas Förbund ​