Nordic Retail and Wholesale Association, (NRWA) & Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC)

Hakon Swenson Stiftelsen har tillsammans med Handelsrådet tagit initiativ till att starta ett nätverk för detaljhandelsforskare, Nordic Retail and Wholesale Association (NRWA). ​

NRWA har som syfte att hjälpa detaljhandelsforskare som saknar kollegor lokalt i sin forskningsdisciplin att få kontakt med forskare med liknande intressen samt att höja nivån och det teoretiska djupet inom detaljhandelsforskningen.​

NRWA organiserar en forskningskonferens vartannat år, Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC). Konferensen fungerar som en mötesplats för nordiska detaljhandelsforskare från olika discipliner där man möts för att ta del av varandras forskning, föreläsningar från key-note speakers och för att samtala kring möjliga forskningsprojekt framåt. Vid varje konferens är ett lärosäte värd och arrangör av NRWC. ​

Tidigare arrangörer av NRWC:​

2022: Tampere University, Finland

2021: Umeå Universitet, Sverige

2018:  Icelandic Centre for Retail Studies, Reykjavík, Island​

2016: Aarhus University, Danmark ​

2014: Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm​, Sverige

2012: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet​, Sverige

2010: Center for Retailing, Göteborgs universitet​, Sverige

2008: Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige

Ung Företagsamhet

Stiftelsen har varit Guldpartner till Ung Företagsamhet sedan år 2013. Stiftelsen har varit värd för flera priser på SM i Ung Företagsamhet bland annat årets Samhällsentreprenör och Årets UF-företag. ​

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Hakon Swenson stiftelsen gav år 2019 anslag till IVA på 400 000 kr för deras satsning på att stärka Sverige genom två huvudsakliga projektspår; Kunskap i världsklass och Entreprenörskap för framtiden​

Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet

Stiftelsen har under flera år finansierat Centrum för Handelsforsning vid Lunds Universitet, ett excellenscentrum för detaljhandelsforskning. Centrumet skapar en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och har stort fokus på kunskapsspridning genom workshops och seminarier. ​

Center for Retailing, CFR, Handelshögskolan i Stockholm

För att säkra framtidens kompetens inom handel har en viktig del av arbetet för Hakon Swenson stiftelsen varit att stödja Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm.​

Academy of Retail and Business

Stiftelsen har varit del av att finansiera uppstarten av Academy of Retail and Business, en gymnasieskola i Kristianstad med en unik utbildning inom ekonomi och handel. ​