Varje forskningsprojekt tar fram en populärversion av forskningsresultaten så att kunskaperna enkelt kan spridas.

I takt med att forskningsprojekteten avrapporteras fylls tabellen nedan på med nya forskningsinsikter som Hakon Swenson stiftelsen hoppas ska få god spridning.

Beviljad PubliceradProjektnamnProjektledareSammanfattningRapport
20212022Annonser i nätbutikerKarina Töndevold Liljedalpdf
20212022Bonusens roll i lojalitetsprogram – en litteraturbaserad förstudieSara Rosengren, HSSpdf
20202022Sonifiering av varor i butikKjetil Falkenberg, KTHpdf
20202022Förpackningar på nätet: Konsumenters reaktioner på bilder av förpackningar i onlinehandeln​Hanna Berg, Handelshögskolan i Stockholm​pdfpdf