• Ny populärvetenskaplig rapport

  Ny populärvetenskaplig rapport

  I detta White Paper redovisas forskning som visar att de flesta studier fokuserar på innovationen/produkten samtidigt som själva lanseringen ofta glöms bort trots att lanseringen ofta är lika viktig eller till och med viktigare än innovationen. Publiceringen av detta white paper ingår i ett större projekt där Retail House översätter akademiskforskning till praktikerna i näringslivet, […]

  Läs mer


 • Ny populärvetenskaplig rapport

  Ny populärvetenskaplig rapport

  I denna populärvetenskapliga slutrapport presenteras resultat från forskningsprojektet ’Annonser i nätbutiker som ett verktyg för att öka försäljningen och ge en bättre butiksupplevelse i dagligvaruhandeln på nätet’. Syftet med forskningsprojektet var att studera hur konsumenter reagerar på annonser i dagligvaruhandeln på nätet. Projektet genomfördes av ekonomie doktor Karina Töndevold Liljedal och docent Hanna Berg som […]

  Läs mer


 • Ny populärvetenskaplig rapport

  Ny populärvetenskaplig rapport

  I detta white paper publiceras resultaten av ett par akademiskaforskningsrapporter som definierar kundens köpresa och vilka”touchpoints” som är viktigast i shopperns köpresa.Frågan som ställs är var man som varumärke ska investera för att få den bästaeffekten på investerade medel? Publiceringen av detta white paper ingår i ett större projekt där Retail House översätter akademiskforskning till […]

  Läs mer


 • Ny populärvetenskaplig rapport

  Ny populärvetenskaplig rapport

  I denna populärvetenskapliga rapport presenterasresultat från forskningsprojektet ”Bonusens roll ilojalitetsprogram – en litteraturbaserad förstudie”. Lojalitetsprogram har sedan deras genomslag islutet av 1980-talet blivit vanligt förekommandeinom detaljhandeln och detta projekt syftade tillatt undersöka kunskapsläget kring effekterna avinförande, förändringar och avskaffande av bonusi lojalitetsprogram.Projektet finansierades helt av Hakon SwensonStiftelsen och pågick över 9 månader med startsommaren 2021.

  Läs mer


 • Här är vinnarna i 2022 års uppsatspris

  Här är vinnarna i 2022 års uppsatspris

  Vinnare i Hakon Swenson stiftelsens respektive Handelsrådets uppsatspris har utsetts. Vinnare i Hakon Swenson Stiftelsens uppsatspris är Ebba Österlund & Sara Hedman, Beyond the Choice: A quantitative study on the ultimate impact of default delivery options on customer choice satisfaction Motivering: ”The last mile” svarar för en mycket stor del av CO2-effekten i distributionen av […]

  Läs mer


 • Fem stipendiater sökes till NRWC-konferensen i Tampere

  Fem stipendiater sökes till NRWC-konferensen i Tampere

  Hakon Swenson stiftelsen har beslutat att erbjuda fem stipendier på 10 000 kronor styck för att möjliggöra för doktorander och forskarstudenter med inriktning på detalj- och partihandel vid universitet och högskolor att besöka konferensen Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC) som hålls i Tampere, Finland den 8-10/11 2022. Stipendiet avser täcka resa och uppehälle samt […]

  Läs mer


 • Forskardagen 2022

  Forskardagen 2022

  Forskardagen är ett samarbete mellan Hakon Swenson Stiftelsen, ICA Handlarnas Förbund och ICA Gruppen. Årets upplaga den 6/4 var helt digital och via denna länk kan du ta del av alla föreläsningarna. De sex föreläsningarna: Hur förändras vår proteinkonsumtion framöver Sockersänkning för hälsosammare produkter​ Hur kan vi hjälpa kunderna att minska deras klimavtryck?​ Att använda gröna proteiner i nya livsmedel Våga utforska vad sjömat kan erbjuda​ Fysisk aktivitet och stillasittande för hjärnhälsa bland […]

  Läs mer


 • Handelsforskning för ukrainska medborgare i Sverige

  Handelsforskning för ukrainska medborgare i Sverige

  Hakon Swenson Stiftelsen erbjuder möjlighet för ukrainska medborgare att bedriva handelsforskning i Sverige under eller i anslutning till det pågående kriget. Verksamheten ska bedrivas på ett svenskt lärosäte och institutionsföreträdare ansvarar för ansökan till Hakon Swenson Stiftelsen Vid frågor och ytterligare information om möjlighet till ansökan kontakta info@hakonswensonstiftelsen.se

  Läs mer


 • Årets vinnare av handelns studentuppsatspris

  Årets vinnare av handelns studentuppsatspris

  Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter vid högskolor och universitet. Studentuppsatspriset öppnar i början av december varje år och nomineringarna pågår till början av mars. Årets vinnare av Handelns studentuppsatspris 2019 har utsetts! Hakon Swenson Stiftelsens pris går till Linn Grubbström och Johannes Pers, Handelshögskolan Umeå […]

  Läs mer


 • NRWC 2021 9-11 november

  NRWC 2021 9-11 november

  Den 7:e Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC) går av stapeln den 9-11e november i Umeå. För mer och aktuell info se nrwa.se (Nordic Retail Wholesale Association)

  Läs mer