Fokus på AI och familjeföretagande i de senaste beviljade anslagen

Hakon Swenson Stiftelsen har givit stöd till två nya handelsnära projekt på senaste styrelsemötet i mars 2024. Consumers’ use of AI in retailing: a research project to investigate howconsumer behavior in retail is shifting due to recent advancements in AI – Jonas Colliander, Center for Retailing Handelshögskolan i Stockholm Entreprenörskap och familjeföretagande inom handel och […]