Fokus på AI och familjeföretagande i de senaste beviljade anslagen

Hakon Swenson Stiftelsen har givit stöd till två nya handelsnära projekt på senaste styrelsemötet i mars 2024.

Consumers’ use of AI in retailing: a research project to investigate how
consumer behavior in retail is shifting due to recent advancements in AI
– Jonas Colliander, Center for Retailing Handelshögskolan i Stockholm

Entreprenörskap och familjeföretagande inom handel och konsumentnära verksamhet – Sara Rosengren, Center for Retailing Handelshögskolan i Stockholm