Shopper marketing – marknadsföring 2.0 – Nytt white paper från Retail House

Det traditionella arbetssättet har varit, och fortfarande är i många företag, att bygga varumärke utanför butiken med hjälp av köpt media, som till exempel stortavlor, printannonsering, TV-reklam och social media. Sedan ska produkten vara så unik och kommunikationen så kul och intresseväckande att kunderna springer till butiken, där säljkåren förhoppningsvis har säkerställt distributionen. En enkel […]

Ta bort ”siloeffekten” och öka samarbetet mellan marknad och sälj – Nytt white paper från Retail House

Trots att vi skriver 2023 i kalendern så finns det fortfarande en “siloeffekt” mellanmarknads- och säljavdelningar. Man jobbar separat i sina egna processer och börjarofta lite för sent, innan shoppern möter produkter i butik, samordna sina processer. Att jobba i silos är ineffektivt om det är försäljning och varumärkesbyggnad man villåstadkomma. Ändå så sliter de […]

Ny populärvetenskaplig rapport: Vad är effekten av gågator på konsumenter, företag och platser?

Hakon Swenson stiftelsen gav år 2020 anslag till forskningsprojektet ”Who will walk 500 miles? Effects ofpedestrianization for retailing and hospitality firms”. Förändringar i närmiljön påverkar både handelns och besöksnäringens förutsättningar. Hakon Swenson stiftelsen ser stort värde i att forskning belyser hur sådana förändringar påverkar handeln så att beslutsfattarna får stöd i att tavälgrundade beslut. En […]

Vinnare Handelns Uppsatspris 2023

Handels Uppsatspris 2023 från Hakon Swenson stiftelsen tilldelas Mirjam Lundin och Victor Paridon för uppsatsen Unmanned Convenience Stores: The Future of Retail or just Glorified Vending Machines? Empirical Evidence of Consumer Resistance in Sweden  Juryns motivering: En relativt ny företeelse i Sverige är obemannade livsmedelsbutiker som är öppna dygnet runt. De kan lösa varuförsörjningen för dagligvaror […]

Nudging för att sälja mer ekologiskt – Nytt white paper från Retail House

Vi människor gör inte det vi säger att vi skall göra. Gapet mellan vårai många fall fina och ambitiösa intentioner är stort. Till exempel hurmånga gånger har man inte försökt sluta äta socker, motionera merutan att lyckas långsiktigt? Detta gäller också för ekologisk konsumtion och shopping. Många är positiva i sinattityd till att handla ekologiska […]

Att bygga varumärke i butik – nytt white paper från Retail House

Att bygga varumärke i butik är en komplex process då varumärkena är gäster i butiken och måste anpassa sig till de regler som butiken ställer. Därför är det viktigt att lära sig mer om vilken typ av kommunikation som lämpar sig bäst i butik och hur man kan bygga relation och inte enbart transaktion. I […]

Brottslighet och kris – två ämnen i de senaste beviljade anslagen

Hakon Swensons stiftelsen har delat ut 7,2mkr till projekt med nära koppling till handeln på senaste styrelsemötet i mars 2023. Ämnena är vitt skilda men alla lika relevanta i dagens komplexa verklighet för handeln.