Vinnare av uppsatspriset 2024 utsedda!

Hakon Swenson stiftelsens pris för 2024 går till Marcus Hagström och Karl Granbom vid Handelshögskolan i Stockholm för Loyalty program termination recovery”

Handelsrådets studentuppsatspris för 2024 har tilldelats Daniel Lundkvist och David Flyrin vid Lunds Tekniska Högskola  för ”AutoStore performance and the influence of context and configurations”

Här kan du läsa uppsaterna.

Varje år delar Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen ut var sitt studentuppsatspris. Priset vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor och universitet.
Två uppsatser utses till vinnare. Vinnarna får ett stipendium på 25 000 kronor vardera.