Projektnamn: Bonusens roll i lojalitetsprogram – en litteraturbaserad förstudie 

Projektledare: Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm 

Övriga projektdeltagare: Johan Hagberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt en forskarassistent som tillsätts vid projektstart.  

Anslagsförvaltare: SIR (Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research), 

Beviljat anslag: 195 500kr 

Löptid: 2021-06-01 till 2021-12-31 

​ 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Syftet med projektet är att undersöka det aktuella kunskapsläget kring effekterna av införande, förändringar och avskaffande av bonus i lojalitetsprogram. Studien genomförs i form av en systematisk litteraturgenomgång av artiklar i vetenskapliga tidskrifter och avrapporteras genom en vetenskaplig rapport och en populärvetenskaplig sammanfattning.