Handelsforskning för ukrainska medborgare i Sverige

Hakon Swenson Stiftelsen erbjuder möjlighet för ukrainska medborgare att bedriva handelsforskning i Sverige under eller i anslutning till det pågående kriget.

Verksamheten ska bedrivas på ett svenskt lärosäte och institutionsföreträdare ansvarar för ansökan till Hakon Swenson Stiftelsen

Vid frågor och ytterligare information om möjlighet till ansökan kontakta info@hakonswensonstiftelsen.se