Nudging för att sälja mer ekologiskt – Nytt white paper från Retail House

Vi människor gör inte det vi säger att vi skall göra. Gapet mellan våra
i många fall fina och ambitiösa intentioner är stort. Till exempel hur
många gånger har man inte försökt sluta äta socker, motionera mer
utan att lyckas långsiktigt?


Detta gäller också för ekologisk konsumtion och shopping. Många är positiva i sin
attityd till att handla ekologiska produkter. Men tyvärr visar forskningen att attityders
förmåga att förutsäga beteenden är svaga. Den traditionella metoden har varit att
informera för att få till ändrade attityder för att så småningom förändra beteenden.
Detta white paper presenterar ett antal experiment i butik som på olika sätt skall
påverka shoppern vid köptillfället utan att shoppern behöver vara 100 % informerad.
Det engelska uttrycket för detta är “nudging” och handlar om att påverka beteendet
direkt. Nudging har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka våra beteenden i en
riktning som vi önskar.


Detta white paper är producerat med stöd av Hakon Swenson stiftelsen och ingår i ett
större projekt med syfte att tillgängliggöra forskning till praktikerna.