Ny populärvetenskaplig rapport: Vad är effekten av gågator på konsumenter, företag och platser?

Hakon Swenson stiftelsen gav år 2020 anslag till forskningsprojektet ”Who will walk 500 miles? Effects of
pedestrianization for retailing and hospitality firms”.

Förändringar i närmiljön påverkar både handelns och besöksnäringens förutsättningar. Hakon Swenson stiftelsen ser stort värde i att forskning belyser hur sådana förändringar påverkar handeln så att beslutsfattarna får stöd i att tavälgrundade beslut. En sådan viktig förändring att studera är införandet av gågator vilket forskarna belyser i detta projekt.

Läs mer om projektet här.

Nyfiken på mer kunskap? Du hittar fler forskningsrapporter från Hakon Swenson stiftelsen här.