Ny populärvetenskaplig rapport: Encouraging Consumers to Engage in Sustainable Behaviors

År 2022 tilldelade Hakon Swenson stiftelsen ett bidrag till projektet ”Encouraging Consumers to Engage in Sustainable Behaviors”.

Konsumenters hållbara beteenden är avgörande för att forma en mer hållbar framtid. Denna rapport utforskar faktorer som hindrar konsumenters antagande av hållbara beteenden och analyserar individuella, sociala och systemrelaterade faktorer. Stiftelsen ser att detta ambitiösa projekt gör betydande bidrag både inom akademin och inom detaljhandeln och ökar vår förståelse för hur man kan uppmuntra konsumenter att fatta mer hållbara beslut.

Läs mer om projektet här.

Nyfiken på mer kunskap? Du hittar fler populärvetenskapliga rapporter här.