Ny populärvetenskaplig rapport

I denna populärvetenskapliga rapport presenteras
resultat från forskningsprojektet ”Bonusens roll i
lojalitetsprogram – en litteraturbaserad förstudie”.

Lojalitetsprogram har sedan deras genomslag i
slutet av 1980-talet blivit vanligt förekommande
inom detaljhandeln och detta projekt syftade till
att undersöka kunskapsläget kring effekterna av
införande, förändringar och avskaffande av bonus
i lojalitetsprogram.
Projektet finansierades helt av Hakon Swenson
Stiftelsen och pågick över 9 månader med start
sommaren 2021.