Ny populärvetenskaplig rapport

I detta white paper publiceras resultaten av ett par akademiska
forskningsrapporter som definierar kundens köpresa och vilka
”touchpoints” som är viktigast i shopperns köpresa.
Frågan som ställs är var man som varumärke ska investera för att få den bästa
effekten på investerade medel?


Publiceringen av detta white paper ingår i ett större projekt där Retail House översätter akademisk
forskning till praktikerna i näringslivet, forskning som ofta riskerar att inte nå utanför
universitetets murar. Akademisk forskning är i marknads- och säljvärlden en
underskattad källa till kompletterande kunskap.

Projektet är finansierat av Hakon Swenson stiftelsen