Ny populärvetenskaplig rapport

I denna populärvetenskapliga slutrapport presenteras resultat från forskningsprojektet ’Annonser i nätbutiker som ett verktyg för att öka försäljningen och ge en bättre butiksupplevelse i dagligvaruhandeln på nätet’. Syftet med forskningsprojektet var att studera hur konsumenter reagerar på annonser i dagligvaruhandeln på nätet. Projektet genomfördes av ekonomie doktor Karina Töndevold Liljedal och docent Hanna Berg som båda är forskare vid Center for Consumer Marketing på
Handelshögskolan i Stockholm. Projektet finansierades helt av Hakon Swenson stiftelsen och
pågick under fyra månader mellan september och
december 2021.