Ny populärvetenskaplig rapport

I detta White Paper redovisas forskning om värdet av exponeringar av varor i butik. Det vill säga, hur olika artiklar presenteras för kunderna i butikerna och hur exponeringen påverkar bland annat försäljningen.

En rad praktiska tips redovisas:

Ställ en hypotes om vilka exponeringar butiken bör ha

Ta fram data

Formulera en story. Vad är det övergripande syftet med exponeringarna och vilka värden ska dessa driva?

Våga testa olika lösningar och var snabb på att göra förändringar om det inte fungerar.

Håll det enkelt. Många exponeringslösningar är för komplexa.

Publiceringen av detta white paper ingår i ett större projekt där Retail House översätter akademisk
forskning till praktikerna i näringslivet, forskning som ofta riskerar att inte nå utanför
universitetets murar. Akademisk forskning är i marknads- och säljvärlden en
underskattad källa till kompletterande kunskap.

Projektet är finansierat av Hakon Swenson Stiftelsen.